ÖVRIGA TJÄNSTER

MASKINELL MINRÖJNING
Uthyrning av minröjaren Scanjack 3500

Minröjningssystemet Scanjack 3500 finns numer tillgängligt för omedelbar leverans.
Systemet kan hyras i ett antal varianter allt från en fullservicemodell som inkluderar servicepersonal och operatörer till en ren “finansiell” leasing av maskinen där kunden ansvarar för service och underhåll.

Utbildning av minröjningspersonal

Scanjack kan erbjuda kurser för operatörer och service-tekniker, antingen vid vår anläggning i Säter, eller på plats hos kunden.

Teknisk support till minröjningssystem

Scanjacks servicetekniker finns alltid beredda att hjälpa till eller stödja i alla frågor som gäller maskinen.

SKJUTFÄLTSRÖJNING

Detaljrekognosering

Scanjack kan erbjuda en mer detaljerad klassning av hotbilden av skjutfält som skall röjas.  (s.k. Detaljrekognosering). 

Detaljrekognosering innebär en grundlig undersökning av nya eller tidigare kända OXA-farliga områden.

Vid detaljrekognoseringen genomfördes förberedande åtgärder inför själva röjningen såsom: 

  • Klassificering av områden så rätt åtgärder kan sättas in i nästa skede.
  • Kartläggning av sannolika OXA positioner

Kvalitetskontroll

Innan ett röjt område avlämnas till beställaren erbjuder Scanjack att genomföra extern kvalitetskontroll på minst 10 % av områdena samt dokumentera detta.