NYHETER & PRESS

 

2011 November Scanjack AB tecknar avtal avseende OXA-detekterings- och identifieringskompetens, Husarbron, Rosersberg. Slutkund Statens Fastighetsverk.

2011 Oktober Scanjack 3500 på plats i Libyen, färdig att sättas in i minröjningsuppdrag.

2011 April Scanjack AB tecknar avtal med NCC Construction Sverige AB avseende OXA-röjningsentreprenad Västra Kungsbäck nybyggnation ny infartsväg i läge syd riksväg 80, sydost/väst E4.

2011 Februari Scanjack AB tecknar avtal om utökad röjning av OXA att omfatta framtida industritomter kring det under 2010 röjda vägområdet. (Se Gävle-Dalas reportage från röjningsarbetet).

2010 Oktober Scanjack AB flyttar till nya lokaler i Säter. Norra Uppfartsvägen 9, 783 32 SÄTER.

2010 Juli Scanjack AB tecknar ett kontrakt med Gävle kommun att röja kartlagt område för vägbyggnad i Västra Kungsbäck.

2010 April Scanjack AB tecknar avtal med Gävle kommun om att kartlägga förekomsten av oexploderad ammunition (OXA) i en planerad vägsträckning i Västra Kungsbäck i Gävle. Vägen planeras att dras genom ett tidigare övningsskjutfält använt av den Svenska Armén. Arbetena avslutades i november.

2009 Maj Countermine Technology AB förvärvar Scanjack AB genom utbyte av aktier. Rekonstruktionsperioden för Scanjack AB avslutades i samband därmed.

2009 April En Scanjack 3500 skeppas till Libyen för att deltaga i ett minröjningsprojekt. Kund Countermine Technology AB.