FRÅGOR & SVAR

Vi har upptäckt att det finns ett stort intresse för Scanjack och vår minröjningsmaskin Scanjack 3500. Vi får många frågor om vår verksamhet, våra produkter och teknologi. På den här sidan kommer vi att i möjligaste mån försöka besvara frågor om produkter, om teknologin kring maskinen samt våra erfarenheter från minröjning.

Observera att nedanstående information har kommunicerats tidigare i någon form, och att alla frågor inte kan besvaras.

Maskinell minröjning

Fråga ang byte av kedjor och slagor

Hur många gånger per dag behövs ett byte av kedjor och slagor (eller ännu hellre hur många gånger per 100 st förstörda minor) och hur långt driftstopp innebär ett byte?
Svar:
Hela idén med att använda s.k. flailteknik, som introducerades under andra världskriget men som idag har utvecklats och förfinats väsentligt, är att ha så mycket luft som möjligt i aggregatet mellan axlar och verktyg eller fasta delar helt enkelt. Minan utgör ett hot från splitter från höljet eller metalldelar i minans konstruktion. Minan utgör även ett hot från detonationsvågen, det är den som transplanterar krafter i maskinernas fasta delar, därför är det viktigt att maskinen har så lite fasta delar som möjligt i kontakt med detonationsvågen. Kraften i vågen avtar med kvadraten på avståndet, därför är avståndet en viktig parameter.

Det finns många olika typer och storlekar av stridsvagnsminor och de gör olika skador i olika aggregat. Generellt vid maskinell minröjning i humanitära och kommersiella projekt så är det allmänt vedertaget att när en stridsvagnsmina detonerat så stannar man maskinen och kontrollerar vad som hänt. I militära användningar finns möjligheten att göra andra riskbedömningar. I många fall är det inte någon skada på aggregatet men i vissa fall så får man byta ut enskilda slagor/kättingar i s.k. flailaggregat eller tänder och svetsreparationer i fräsaggregat (tiller). Personminor ger som regel inte några skador i aggregaten. Så på frågan om hur ofta man byter per mina så finns det inte något rakt svar. Däremot så tar det ca 5 min att byta en till två slagor/kättingar.

Fråga ang. röjningsdjup

Hur säker kan man vara på att Scanjack 3500 kontinuerligt arbetar på t.ex. 50 cm djup?
Svar:
Enligt FN:s s.k. IMAS, så bestäms röjdjup lokalt, men på många håll är kravet 20 cm vilket gör att marken bör bearbetas minst till 25 cm-30 cm. Med Scanjack 3500 röjer man i de flesta terränger ner till 30 cm. Tekniskt sett så kan maskinen användas till drygt 60 cm men det är mycket ovanligt att jobba på de djupen med maskiner över huvud taget.

Fråga ang. framåtdrift vid röjning

I ert prospekt nämner ni att Scanjack 3500 klarar av att nå ett röjningsdjup på 50 cm. Nås det djupet enbart vid stillastående, eller kan man fortfarande ha en hastighet framåt?
Svar:
All röjning sker med framåtdrift, så även röjning vid 50 centimeters djup.

Fråga ang. hastighet vid röjning

Och om man fortfarande har framåtdrift vid det djupet (50 cm), hur hög är den hastigheten?
Svar:
När det gäller hastighet så är det viktigt att påpeka att det som är intressant är hur många kvadrat som röjts när dagen är slut och vilket resultat det har gett. Det som påverkar dagens antal kvadrat styrs inte bara av maxhastighet på maskinen, bredd och antal timmar som ger det teoretiska kvadratmeterantalet, utan även av parametrar som mintäthet, terräng, vegetation, storlek på området, servicebehov, personalschema, överlapp m.m. Den vanligaste tekniken vid maskinell minröjning är att man kör in och röjer en sträcka och därefter backar ut genom det röjda området. Eftersom Scanjack 3500 bygger på en skogsmaskin behöver man inte backa ut, föraren vänder helt enkelt stolen och kör tillbaka genom det röjda området.

Framdrivningshastigheten vid minröjning varierar normalt mellan 0,3 till 1,5 km/h. Ett rimligt antagande är att man arbetar 8h per dag och röjer med 800m/h*3m = 19.200kvm/dag, då har även hänsyn tagits till ett överlapp på 0,5 m. Men, beroende på de yttre betingelserna som nämns ovan så kan produktiviteten vara lägre eller högre. Det viktiga i sammanhanget är att en manuell minröjare röjer ca 25 kvm på samma tid så vinsten att använda maskiner är uppenbar, dessutom minskar ju risken när arbetet kan ske i skydd.