HISTORIK

2011

 • Scanjack 3500 på plats i Lybyen, färdig att sättas in i minröjningsuppdrag.
 • Scanjack AB tecknar avtal om utökad röjning av OXA att omfatta framtida industritomter kring det under 2010 röjda vägområdet. Röjningsarbetena genomfördes under perioden April – Juni. De röjda områdena avlämnandes till Gävle Kommun i slutet av Juni. (Se Gävle-Dalas reportage från röjningsarbetet)
 • Scanjack AB tecknar avtal med NCC Construction Sverige AB avseende OXA-röjningsentreprenad Västra Kungsbäck nybyggnation ny infartsväg i läge syd riksväg 80, sydost/väst E4.
 • Scanjack AB tecknar avtal avseende OXA-detekterings och identifieringskompetens, Husarbron, Rosersberg. Slutkund Statens Fastighetsverk.

2010

 • Scanjack AB flyttar till nya lokaler i Säter. Norra Uppfartsvägen 9, 783 32 SÄTER
 • Scanjack AB tecknar ett kontrakt med Gävle kommun att röja kartlagt område för vägbyggnad i Västra Kungsbäck.
 • Scanjack AB tecknar avtal med Gävle kommun om att kartlägga förekomsten av oexploderad ammunition (OXA) i en planerad vägsträckning i Västra Kungsbäck i Gävle. Vägen planeras att dras genom ett tidigare övningsskjutfält använt av den Svenska Armén. Arbetena avslutas i november

2009

 • Countermine Technology AB förvärvar Scanjack AB genom utbyte av aktier. Rekonstruktionsperioden för Scanjack AB avslutas.

2008

 • Ett konsortium bestående av Enigma d.o.o och DOK-ING d.o.o köper den uppgraderade Scanjack 3500, för vidare insatser i Kroatien och på sikt i kringliggande regioner.
 • Konsortiet träffar avtal om service, reservdelar och support med Scanjack.

2007

 • Svenska försvaret genomför ett minröjningsuppdrag med Scanjack 3500 i Bosnien. Scanjack AB bidrar med teknisk support samt reserv- och slitdelar.
 • Scanjack förvärvar den första levererade minröjaren efter åtta års tjänst i Kroatien och uppgraderar den till senaste version.
 • Scanjack Rental AB bildas för att bedriva uthyrning av minröjningsmaskiner.
 • Det amerikanska minröjningsföretaget Ronco kontrakteras av FN för vidare insatser i Sudan. Ronco tecknar ett drift- och serviceavtal med Scanjack, och utnyttjar den FN-ägda Scanjack 3500.
 • Åtgärdsprogram för utveckling av Bolagets organisation inleds.
 • I Kroatien röjs ca 300 000 m².

2006

 • Leverans av Scanjack 3500 till Holländska försvaret. Bolaget genomför utbildning och ingår serviceavtal.
 • Ett joint ventureföretag startas i Norge för sanering av skjutfält där Scanjack äger 30 %. Norge har avdelat 400 MNOK för sanering av nedlagda skjutfält.
 • Dotterbolaget i Kroatien genomgår en reduktion för att anpassa sig till rådande marknadsläge. Ca 400 000 m² röjs.

2005

 • Bolaget byter namn till Scanjack AB.
 • Lobbyarbetet i USA resulterar i ett kontrakt med US Army om att genomföra en ”Technology Demonstration” av Scanjack 3500 på plats i Ft. Belvoir. Tester genomfördes under två månader med en maskin inlånad från svenska Försvaret. Mycket goda testresultat, bl. a visar sig Scanjack 3500 vara den enda maskinen som klarar att utlösa tryckvågsresistenta minor; s.k. ”Blast Resistant Charges”.
 • Holland blir det första NATO-landet som väljer Scanjack 3500.
 • World Food Programmes Scanjack 3500 driftsätts i Sudan. WFP får inte fram hjälpsändningar med mat p.g.a. minsituationen i landet där stora delar av vägnätet är ”suspected mined areas”.
 • I Kroatien röjs ca 1,6 miljoner m².

2004

 • Två maskiner levereras till FMV. Scanjack genomför utbildning av Försvarets operatörer och tekniker.
 • Ett omfattande offertarbete inleds med Holländska försvaret.
 • Lobbyingkampanj inleds i USA.
 • Två maskiner säljs till Irak för leverans under 2005.
 • Bolaget fortsätter att utveckla organisationen och förbättra det interna kvalitetssystemet med målsättningen att uppfylla ISO 9000 och NATO-standards.
 • I Kroatien röjs c:a 2,7 miljoner m².

2003

 • Leverans av Försvarets Materielverks första Scanjack 3500. Ett omfattande verifieringsprogram genomförs av FMV under 3 månader, som avslutades med en verifieringssprängning under förarhytten. Maskinföraren, som utgjordes av en krockdocka från Volvo, klarade sig oskadd. Scanjack 3500 verifierades på alla punkter och blev härmed den enda minröjaren på världsmarknaden som klarar en mina med 10 kg sprängämnesvikt.

 • FMV beställer ytterligare fyra Scanjack 3500. Två av dessa levereras under 2003.
 • Organisationen förstärks med personal för ledning, marknad, projektledning, teknik och produktion för att kunna hantera det ökade inflödet av intresseanmälningar och förfrågningar.
 • Piper d.o.o., ett minröjningsföretag i Kroatien, köper en Scanjack 3500.
 • Under året säljs även en maskin till UN World Food Programme. Maskinen är ämnad för projekt i Irak.
 • I Kroatien röjs ca 2,2 miljoner m².

2002

 • Försvarets Materielverk beställer sin första Scanjack 3500. Maskinen skall levereras med fjärrstyrning. Operatörsskyddet skall uppfylla militära krav samt skall logistiken kring transport skall förbättras med delbart aggregat i staplingsbar lastväxlarram.
 • I Bolaget finns endast en mindre organisation och FMV-ordern drivs av inhyrda konsulter.
 • I Kroatien röjs ca 3,8 miljoner m².

2001

 • De röjningsarbeten som genomfördes med Scanjack 3500 i Kroatien tilldrog sig stort intresse från flera aktörer. Scanjack 3500 valdes ut till en serie tester vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWE DEC), avseende röjsäkerhet, sprängprov, vegetationsröjning och fordonsprov. Tre system testades, Hydrema 910 MCV med enkel slagbom, Bofors Mine Guzzler med markfräs och Scanjack 3500 med dubbla slagbommar. Dessa tre maskiner bedömdes representera de på marknaden bästa system i resp. kategori.
 • Testerna visade att de dubbla slagbommarna på Scanjack 3500 lämnade efter sig mindre än 2 % odetonerade eller oförstörda minor. Hydrema lämnade 9 % odetonerade eller oförstörda minor, trots lägre röjhastighet än Scanjack. Markfräsaggregatet på Mine Guzzler lämnade hela 30 % fullt fungerande minor efter röjningen.
 • Det svenska försvaret föreslår anskaffning av Scanjack 3500. Skälen var röjningseffektiviteten, motståndskraften mot detonationer och säkerheten för föraren.

2000

 • Kommersiell humanitär minröjning påbörjas i Kroatien i det nybildade dotterbolaget Scanjack d.o.o.
 • Många minröjningsmaskiner vid denna tid byggde på bandgående stridsvagns-chassier med höga driftskostnader. Scanjack 3500 utmärkte sig särkilt när det gällde driftsäkerhet, och det visade sig att valet av skogsmaskinen som bärare var till särskild fördel för framkomligheten.
 • En miljon m² röjs.

 

1999

 • Den första prototypen av minröjningsmaskinen byggs. Bolaget bildas, inledningsvis under namnet Scandinavian Demining Group AB, och köper rättigheterna till prototypen.
 • Prototypen får namnet Scanjack.
 • Under året transporteras maskinen till Kroatien för att genomgå en certifiering av systemet. Certifieringen genomförs med goda resultat.

 

 

 

1998

 • En minröjningsmaskin tar form i ett koncept där skisser och tester leder till ett konstruktionsunderlag för ett minröjningsaggregat med dubbla slagbommar påbyggd på en skogsmaskin.
 • Prototypverkstaden Dalarna, Säter, engageras för att utveckla en maskin.