LEDNING

Per Berglöf
Styrelsens ordförande

Carl G Sköld
Verkställande direktör

Carl-Erik Olsson
Marknadsdirektör

Jan-Ole Robertz
Chef, ammunitions- och minröjning