MASKINELL MINRÖJNING

Basen för verksamheten i Scanjack AB är den egenutvecklade tunga minröjaren ”Scanjack 3500”.

Scanjack har valt att som plattform för Scanjack 3500 använda ett skotar-chassi från skogsmaskintillverkaren John Deere i Finland. Chassit är en beprövad konstruktion som är byggd för att fungera under förhållanden som i stort sett motsvarar ett antal av de driftskrav som ställs vid minröjning.

Minröjningsaggregatet, som sitter fast i ett snabbfäste längst fram på maskinen, består av två valsar efter varandra. Vid de 3,5 meter breda valsarna är 152 tunga slagor fästa via kättingar. Valsarna drivs av en separat turboladdad 570 hkr Scania V8 dieselmotor och roterar med 360 varv per minut, och utsätter den misstänkt minerade marken för över 900 slag per sekund. Varje slag sker med en maximal kraft om 4,5 ton.

Resultatet blir en närmast total fragmentisering av det bearbetade vegetations- och jordlagret ner till som djupast 500 mm. Då den roterande dubbla uppsättningen med slagor och kätting kommer i kontakt med utlösningsanordningen hos en mina detonerar den, eller så slås minan sönder. Vid detonation av stridsvagnsminor uppstår ibland mindre skador på aggregatet; främst på kätting och slagor, vilka då snabbt kan bytas ut. Mer omfattande skador på aggregatet eller fordonet är sällsynta.

Minröjaren Scanjack 3500 erbjuder god ergonomi och hög säkerhet för operatören. Hytten, som är rymlig, luftkonditionerad och komfortabel, erbjuder god sikt och är splitterskyddad av pansarplåt och pansarglas. Vidare är hytten försedd med specialupphängningar och är hermetiskt tillsluten för det fall en laddning skulle explodera under maskinen.

Minröjaren Scanjack 3500 levereras i två utföranden. Den ena versionen är splitterskyddad och har lättare bepansring i hytten. Den andra versionen är bl. a försedd med en kraftigare hytt och starkare glas, vilket medför att den även är skyddad för direkt beskjutning med finkalibrig pansarbrytande ammunition. Detta möjliggör att den senare versionen kan användas i områden med pågående väpnade konflikter.