Scanjack 3500

Scanjack 3500 är utvecklad i tre konfigurationer. Översiktliga layouter finns nedan med de viktigaste prestandauppgifter listade.