Bildarkiv: “OXA-röjning”

OXA-röjning omfattar ett mycket brett spektrum av situationer. Med hjälp av nedanstående bilder och text vill vi ge en liten inblick i vad OXA-röjning kan innebära. 

Stöd vid geotekniska undersökningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Scanjack AB  stödjer Tyréns AB med avsökning av mindre områden inför Tyréns geotekniska utredning av det framtida vägområdet i Västra Kungsbäck i Gävle.

 

 

 Scanjack AB stöder Statens Fastighetsverk med att på plats ha OXA-detekterings- och identifieringskompe-tens i syfte att lokalisera, identifiera och vid behov transportera eventuell funnen OXA till säker plats för vidare omhänder-tagande

 

   

OXA-röjning i tidigare stridsområden (Battle Area Clearance).

  

 

 

 

 

 

 

Personal ur Scanjack AB vid röjning av stridsområde i Libyen 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal från Scanjack AB vid röjning av stridsområde i Libyen 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal ur Scanjack AB vid röjning av ett stridsområde i Kurdistan 2010.