En annan betydande verksamhet för Scanjack AB, vid sidan om maskinell minröjning, är röjning av oexploderad ammunition (OXA), främst i skjutfältsområden och militära övningsområden.
Bilden visar en HUDDIG 1060 med delbepansrad hytt i röjningsarbete