Bildarkiv: “Röjningsarbete i Sudan 2007 – 2008″

Bilder transport Scanjack 3500 från Mombasa till Hiyala i södra Sudan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röjning av vägrenar för ökad säkerhet i allmänna transporter

           “Säkra” servicearbeten 

 

 

 

 

 

 

 

 Röjning av brofästen för framtida byggnation